Često postavljana pitanja

Odgovori na vaša pitanja

PITANJA & ODGOVORI

Kada počinje grejna sezona?

Grejna sezona počinje 15. oktobra. Izuzev u situacijama, ako je srednja dnevna temperatura ispod 12°C, sezona počinje 1. oktobra.

Kada se završava grejna sezona?

Grejna sezona se završava 15. aprila. Produžuje se do 1. maja u situacijama kada srednja dnevna temperatura iznosi ispod 12°C.

Kako se priključiti na mrežu?