Često postavljana pitanja

Odgovori na vaša pitanja

PITANJA & ODGOVORI

Kada počinje grejna sezona?

Grejna sezona počinje 15. oktobra. Izuzev u situacijama, ako je srednja dnevna temperatura ispod 12°C, sezona počinje 1. oktobra.

Kada se završava grejna sezona?

Grejna sezona se završava 15. aprila. Produžuje se do 1. maja u situacijama kada srednja dnevna temperatura iznosi ispod 12°C.

Kako se priključiti na mrežu?

Postupak priključenja na toplovodnu mrežu podrazumeva da, uz dozvolu predsednika kućnog saveta i dozvole izdate od licenciranog lica, predate Zahtev za priključenje našoj službi u Miloša Obilića br. 1.

Detaljnije na ovom linku.