Dokumenta

Preuzimanje dokumenata

Nadzorni odbor

Naziv dokumenta
CV Predsenika nadzornog odbora Pogledaj

CV Član nadzornog odbora iz redova zaposlenih

Pogledaj

CV Člana nadzornog odbora

Pogledaj

Odluke

Naziv dokumenta
Odluka o povećanju cene toplotne energije Pogledaj/Preuzmi

Odluka o izmenama i dopunama odluke o formiranju Komisije za rešavanje reklamacija potrošača

Pogledaj/Preuzmi

Odluka o izmenama i dopunama odluke o formiranju Savetodavnog tela za zaštitu potrošača

Pogledaj/Preuzmi

Odluka o formiranju Komisije za rešavanje reklamacija potrošača

Pogledaj/Preuzmi

Odluka o formiranju Savetodavnog tela za zaštitu potrošača

Pogledaj/Preuzmi

Odluka o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom

Pogledaj/Preuzmi

Plan i tabele nabavki

Naziv dokumenta
Tabela plana nabavki za 2021. god. Pogledaj/Preuzmi
Plan nabavki za 2021. god. Pogledaj/Preuzmi

Plan nabavki za 2022. god.

Pogledaj/Preuzmi

Tabela plana nabavki za 2022. god.

Pogledaj/Preuzmi

Pravilnik o sistematizaciji JKP

Naziv dokumenta
Sistematizacija 2017 + 2020 + 2022 Pogledaj/Preuzmi

Programi poslovanja

Naziv dokumenta
Program poslovanja za 2022. god. Pogledaj/Preuzmi

Obrasci programa poslovanja za 2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Program o izmeni i dopuni programa poslovanja za 2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrasci izmene i dopune programa poslovanja za 2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Program poslovanja za 2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrasci programa poslovanja za 2021.god. 

Pogledaj/Preuzmi

Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti za 2023.god 

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaji 2020. god.

Naziv dokumenta

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2020.god. do 31.03.2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2020.god. do zmi31.03.2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2020.god. do 30.06.2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2020.god. do 30.06.2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2020.god. do 30.09.2020. god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2020.god. do 30.09.2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2020.god. do 31.12.2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2020.god. do 31.12.2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaji 2021. god.

Naziv dokumenta
Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2021.god. do 31.03.2021.god.Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2021.god. do 31.03.2021. god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2021.god. do 30.06.2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2021.god. do 30.06.2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2021.god. do 30.09.2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2021.god. do 30.09.2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2021.god. do 31.12.2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2021.god. do 31.12.2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaji 2022. god.

Obrazac 12 za period od 01.01.2022.god. do 31.03.2022.god. Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2022.god. do 31. 3.2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2022.god. do 30.06.2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2022.god. do 30.06.2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2022.god. do 30.09.2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2022.god. do 30.09.2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Ostalo

Naziv dokumenta
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Pogledaj/Preuzmi

Statut 2018.

Pogledaj/Preuzmi
Plan pripreme za grejnu sezonu 2021-2022.god.Pogledaj/Preuzmi
Zahtev za intervencijePogledaj/Preuzmi

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku ogrevnog drveta 2

Pogledaj/Preuzmi
Kolektivni ugovor Pogledaj/Preuzmi
Izveštaj o realizaciji plana i programa poslovanja za 2020.god.Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o realizaciji plana i programa poslovanja za 2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2020.god.

Pogledaj/Preuzmi
Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2021.god.Pogledaj/Preuzmi
Rešenje o imenovanju direktora JKP”Toplana”Knjaževac Pogledaj/Preuzmi

Informator o radu JKP “Toplana” Knjaževac

Pogledaj