Vesti

Poziv za podnošenje ponuda za sprovođenje pilot projekata u okviru programa USAID Bolja energija

23/06/2022, Autor 0 comment

Serbia Better Energy Activity (Better Energy/Bolja energija), je petogodišnji projekat koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). U novembru 2021. godine, USAID je kompaniji Chemonics International dodelio projekat Serbia Better Energy Activity (Better Energy/Bolja energija), Ugovor br. 7200AA19D00023/72016922F00001.

Better Energy/Bolja energija nastoji da poboljša energetsku efikasnost u javnim komunalnim preduzećima za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u Srbiji i umanji zavisnost Srbije od fosilnih goriva kroz sprovođenje pilot projekata unapređenja efikasnosti sistema daljinskog grejanja.

Serbia Better Energy Activity (Better Energy/Bolja energija) poziva sve kvalifikovane ponuđače da podnesu svoje ponude za nabavku opreme i usluga za cetiri pilot projekta, medju kojima
su i projekati za JKP “Toplana” Knjazevac.

Pozivi su objavljeni na Energetskom portalu i na relevantnim web prezentacijama.
U nastavku su linkovi sa punim tekstom oglasa i svom dokumentacijom.

Links :
[1] https://www.energetskiportal.rs/poziv-za-podnosenje-ponuda-za-sprovodenje-pilot-projekata-u-okviru-programa-usaid-bolja-energija/
[2] https://eeeinternational.com/proposal-rfp-no-02/
[3] https://eeeinternational.com/proposal-rfp-no-03/

JKP Toplana