Vesti

USAID Bolja energija – Trening “Energetski menadžment na lokalnom nivou”

01/07/2022, Autor 0 comment

U ime projekta USAID Serbia Better Energy Activity (“USAID Bolja energija”) USAID je organizovao dvodnevnu obuku koja se bavila ulogom opštinskih energetskih menadžera i menadžera javnih komunalnih preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u upravljanju i razvoju na opštinskom nivou. Ova obuka je okupila predstavnike lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća iz opština i gradova koji su uključeni u aktivnosti projekta “Bolja energija” i
predstavlja oglednu obuku za naredni ciklus obuka iz energetskog menadžmenta koji je planiran za
2022. i 2023. godinu. Trening je održan u konferencijskom centru Istraživačke stanice Petnica 27. i 28. juna 2022.
godine.

https://www.mre.gov.rs/lat/aktuelnosti/saopstenja/energetska-efikasnost-i-novi-kapaciteti-oie-nacionalni-ciljevi-srbije

JKP Toplana